Redigeren en beoordelen

“Zijn deze leeractiviteiten en toets geschikt voor deze doelgroep?”

“Past dit leermateriaal bij de huidige richtlijnen en protocollen in de zorg?”

“We hebben onze e-learning module aangepast. Wil je bekijken of de bijbehorende toets nog aansluit en waar nodig de toets aanpassen?”

“Is deze leerinhoud voldoende afgestemd op de leerdoelen? Passen de werkvormen bij de leerdoelen?”

“Wil je deze face-to-face training omzetten in een online training?”

Vragen als deze krijg ik regelmatig. Daarom werk ik vanuit Een Zorg Minder behalve als ontwikkelaar ook als vakredacteur van:

• e-learning
• performance support en microlearning
• en ander (online) leermateriaal, zoals toetsen

Ik zorg voor het vakinhoudelijk en didactisch redigeren en beoordelen van leermaterialen. Daarbij begeleid ik auteurs. Ook help ik als conceptauteur mee bij onderwijsconcepten. Ik denk mee in het ontwikkelen van onderwijsconcepten en blauwdrukken en adviseer over onderwijsconcepten.

Didactisch goed onderlegd

Ook als (eind)redacteur ga ik voor hoge kwaliteit. Ik werk secuur en in goed overleg met mijn opdrachtgevers, auteurs en andere redacteuren. Natuurlijk komt mijn brede ervaring in de zorg, het onderwijs en e-learning bij dit werk goed van pas. Als ervaren docent ben ik didactisch goed onderlegd. En als BIG-geregistreerd verpleegkundige is mijn vakinhoudelijke kennis up-to-date en sta ik dichtbij de praktijk.

Lees meer over Hester Verkerk

Voor wie?

Deze vakredactie en eindredactie doe ik voor educatieve uitgeverijen, roc’s, zorgorganisaties en bedrijven die gelinkt zijn aan de zorg. Samen zorgen we voor goed zorgonderwijs.

Bekijk cases

Waarom kiezen voor Een Zorg Minder?

Veel en brede ervaring in zorg, onderwijs en e-learning

Hoge kwaliteit

Up-to-date vakkennis

Dichtbij de praktijk: BIG-geregistreerd verpleegkundige

Maatwerk: online leeroplossingen op maat

Meerwaarde: inspireren en leren van en met elkaar

Eén aanspreekpunt voor totaaloplossing

CRKBO-geregistreerd docent

Afspraak is afspraak

Lees meer over Hester VerkerkBekijk cases