Ontwikkelen van (online) onderwijs

Vanuit Een Zorg Minder ontwikkel ik (online) zorgonderwijs op alle niveaus en in verschillende vormen:

  • e-learning
  • performance support en microlearning
  • blended learning
  • cursussen, bijscholingen en workshops
  • en andere (online) leermaterialen, waaronder toetsen
Maak nu een afspraak

E-learning, microlearning en performance support

Als e-learning ontwikkelaar ontwerp ik (online) leeroplossingen op maat voor de zorg. Dit kan een zelfstudie e-learning module zijn, zoals een module die zorgprofessionals voorbereidt op een praktische training. Deze e-learning heeft meerdere leerdoelen die horen bij 1 onderwerp.

Daarnaast ontwikkel ik microlearning. Bij deze krachtige vorm van leren krijgen zorgmedewerkers lesstof aangeboden in kleine, afgebakende leereenheden. Deze gaan bijvoorbeeld over de uitvoering van een specifieke taak of over een bepaald onderwerp. Bij microlearning dient elke leereenheid een specifiek leerdoel. Vormen van microlearning zijn bijvoorbeeld een filmpje, een (interactieve) video, podcast, quiz of een korte tekst. Microlearning kan worden ingezet als onderdeel van een blended-traject, als een ‘mini-training’, of als performance support: een online leeroplossing voor op de werkplek. Zo krijgt de zorgprofessional in enkele minuten alleen de relevante informatie, op het juiste moment en op elk mobiel apparaat. Zonder te hoeven inloggen op een leerplatform.

Om e-learning te ontwikkelen, gebruik ik de auteurstools Articulate Storyline en Articulate Rise. Ik geef ook advies en begeleiding bij (online) leervragen en leertrajecten.

Blended learning

Als e-learning specialist ontwikkel ik ook blended leertrajecten. Blended kan een mix zijn van offline en online leren, theorie en praktijk, individueel of samen en op afstand of op locatie leren. Om een voorbeeld te geven: zorgprofessionals volgen eerst zelfstandig een e-learning module, dan doen ze een klassikale workshop of training bij mij en als laatste voeren ze een praktijkgerichte opdracht op de werkvloer uit.

Cursussen, bijscholingen en workshops

Een cursus, bijscholing of workshop die ik ontwikkel, kan onderdeel zijn van een blended leertraject, maar kan ook op zichzelf staan. Ik ontwikkel fysieke én online cursussen. Organisaties krijgen van mij een uitgewerkt voorstel waarmee ze direct mee aan de slag kunnen. Dit voorstel is compleet met leerdoelen, inhoud, didactische werkvormen en de benodigde tijd. In overleg kan ik de cursus, bijscholing of workshop ook zelf geven. Kijk bij trainen voor meer informatie.

Andere (online) leermaterialen

Verder ben ik in te zetten voor het ontwikkelen van nieuw leermateriaal of het aanpassen van bestaande leerinhoud en bijbehorende leeractiviteiten. Zowel online als offline. Bijvoorbeeld een uitgewerkt lesprogramma rondom een thema of op basis van een (deel van een) kwalificatiedossier. Als toetsauteur ontwikkel ik toetsen.

Ervaren docent en verpleegkundige

Het (online) zorgonderwijs dat ik ontwikkel is altijd maatwerk van hoge kwaliteit. Mijn opleidingen en ervaring dragen daaraan bij. Ik ben een ervaren verpleegkundige met een BIG-registratie. Ik sta dichtbij de praktijk, ik zorg dat ik bevoegd blijf en ik houd mijn vakkennis up-to-date. Als ervaren docent besteed ik veel aandacht aan didactiek bij het ontwerpen van educatief materiaal.

Lees meer over Hester Verkerk

Voor wie?

Ik ontwikkel (online) onderwijs voor zorgorganisaties, roc’s en educatieve uitgeverijen die zorgprofessionals opleiden en scholing aanbieden. Dit doe ik ook voor andere bedrijven in de zorg met een (online) leervraag, zoals trainingsbureaus.

Bekijk cases

Waarom kiezen voor Een Zorg Minder?

Veel en brede ervaring in zorg, onderwijs en e-learning

Hoge kwaliteit

Up-to-date vakkennis

Dichtbij de praktijk: BIG-geregistreerd verpleegkundige

Maatwerk: online leeroplossingen op maat

Meerwaarde: inspireren en leren van en met elkaar

Eén aanspreekpunt voor totaaloplossing

CRKBO-geregistreerd docent

Afspraak is afspraak

Lees meer over Hester VerkerkBekijk cases