Welkom bij Een Zorg Minder

Een Zorg Minder - neemt zorg uit handen

Een Zorg Minder voor…

  • zorgverleners
  • individueel of in groepsverband
  • zorgorganisaties, onderwijsinstellingen
  • educatieve uitgeverijen

Een Zorg Minder richt zich op…

  • de gezondheidszorg
  • zorg & welzijn
  • onderwijs en educatie

Een Zorg Minder is gespecialiseerd in…

  • het ontwikkelen van een cursus of leermateriaal op maat
  • het verzorgen van training, bijscholingen en gastlessen
  • het ontwikkelen en redigeren van leermateriaal voor educatieve uitgeverijen

Bij Een Zorg Minder staan professionaliteit, kwaliteit en ervaring voorop. Inderdaad, voor u en uw organisatie: Een Zorg Minder!

Waarom Een Zorg Minder?

De zorg is voortdurend in beweging. Om diverse redenen neemt de zorgvraag toe. De zorg wordt hiermee ook complexer. Dit vraagt steeds meer van een zorgverlener. Om professioneel te handelen, moet je ‘bij blijven’ en zorgen dat je deskundig blijft. Hiermee vergroot je de kwaliteit van de zorg die je biedt!

Eén van de manieren om kennis & kunde op peil te houden, is het volgen van een cursus, training of bijscholing.

Een Zorg Minder heeft als doel om zorgverlener(s) te ondersteunen in het bijbrengen of opfrissen van kennis en vaardigheden, en kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en scholing van de individuele zorgverlener. Zorg en onderwijs zijn voortdurend in beweging; Een Zorg Minder is dat ook.

Dit bureau voor dagelijkse diensten is begin 2007 opgericht en is breed inzetbaar. Een Zorg Minder is voortdurend actief met het ontwikkelen van nieuw (actueel) leermateriaal en cursussen, waarbij altijd professionals uit de praktijk worden betrokken. Zo blijft theorie en praktijk nauw met elkaar verbonden.

Een Zorg Minder = Hester Verkerk